OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovim općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se odnosi između tvrtke BUSINESS REGISTER d.o.o., Miroslava Kraljevića 45, 10000 Zagreb, OIB: 54095669891 (u daljnjem tekstu: Registar) koja upravlja Internet stranicom www.BUSREG.eu (u daljnjem tekstu BusinessRegister, Registar ili internet stranice registra) s jedne strane i korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

Članak 2.

Na sve međusobne odnose između Registra i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pristupom i/ili korištenjem sadržaja ili usluga internet stranica registra, Korisnik pristaje na uporabu i korištenje istih u skladu s ovim Uvjetima i prihvaća ove Uvjete kao i sva ostala pravila korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem istih pružaju. Ukoliko se ne slažete s ovdje navedenim uvjetima molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje putem njih pružamo.

Članak 4.

Korištenjem sadržaja internet stranica registra korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica registra te prihvaća koristiti sadržaj internet stranica registra na vlastitu odgovornost.

Članak 5.

Registar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica registra, za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica registra, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica registra.

Članak 6.

Registar može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete bez prethodne obavijesti te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranicama registra. Nastavljanjem pristupa internet stranicama registra i korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da Korisnik pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete.

Članak 7.

Registar nudi usluge upisa podataka o tvrtci ili obrtu u popis poslovnih subjekata, kao i uslugu upisa bitnih promjena društva (npr. promjena člana društva, promjena uprave i sl.), te će za iste poslati ponudu tvrtkama i obrtima kao što je i ova na kojoj su isprintani ovi Uvjeti. Registar će u roku 8 dana od zaprimanja uplate upisati tvrtku/obrt u popis, upisati eventualne promjene koje se odnose na društvo, kategorizirati tvrtku/obrt prema djelatnosti te podatke učiniti javno dostupnima.

Članak 8.

Naknada za upis podataka društva kao i naknada za upis promjene, putem ponude koju Registar samoinicijativno pošalje, iznosi 60,00€ (452,07kn) za upis u Registar na rok od 12 mjeseci, kada se plaća putem uplatnice priložene uz ponudu navedenu u članku 7. u roku 8 dana. Poslovni subjekt može zatražiti upis i po isteku roka ponude od 8 dana i to putem kontakt obrasca na internet stranicama registra. U tom slučaju, naknada za upis iznosi 120€ (914,14kn) za upis u Registar na rok od 12 mjeseci, a plaća se putem ponude koja će biti poslana na e-mail adresu navedenu prilikom popunjavanja kontakt obrasca.

Članak 9.

Registar zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, ukinuti ili dopuniti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i internet stranice registra. Zabranjeno je bez pismenog pristanka Registara mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi sadržaj internet stranica registra.

Članak 10.

Korisnik usluga sklapanjem Ugovora daje privolu da Registar može koristiti i obrađivati njegove podatke za potrebe izvršavanje usluge, a što uključuje potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga kao i provjere identiteta Korisnika usluga. Osim toga, Korisnik je suglasan da sklapanjem Ugovora daje privolu da Registar može koristiti podatke Korisnika u svrhu informativnih aktivnosti te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni u svrhu informiranja Korisnika o aktualnim ponudama.

Članak 11.

Registar zadržava pravo odbiti ili obustaviti usluge Korisniku ukoliko smatra da je Korisnik koristeći administrativno sučelje unio neispravne, netočne ili lažne podatke odnosno da na neprimjeren, protuzakonit ili na neki drugi neprihvatljiv način koristi usluge Registra. Korisnik snosi odgovornost za istinitost sadržaja koje učini dostupnim putem usluga registra, kao i za kršenje autorskih i drugih prava.

Članak 12.

Registar će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na internet stranicama registra bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Registar neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica registra. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

Članak 13.

Kako bi internet stranice registra imale sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količina podataka tzv. “Cookies”. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od internet stranice koju posjetite. Kolačići pohranjuju postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

 
 

Zagreb